I svenskan har vi nu läst klart berättelsen om leksaksfabriken. Barnen blev väldigt fängslade av berättelsen och det var tur för oss för nu efteråt har vi tänkt att barnen ska få olika problem att lösa och framförallt hjälpa till att starta en egen leksaksfabrik. Detta är ett material från skolverket och till vår hjälp använder vi metoden ”att skriva sig till läsning”. Barnen får skriva ner uppdragen på datorn eller Ipads. Nu i början jobbar de i fadderpar. Den här veckan var uppdraget att skriva på ett anställningskontrakt till leksaksfabriken samt hitta på ett namn till fabriken. Tanken är att barnen sedan ska få argumentera för sina namnförslag och sedan rösta…