Vi känner att våren kommit till oss och vi har därför passat på att måla och ta reda på fakta om vårblommor.

Alla barn har fått välja en vårblomma att måla och ettorna har också fått läsa en faktatext om blomman samt börjat skriva en egen faktatext. Det var en bra träning att läsa en text och sedan välja viktig fakta att skriva ner.

Barnen är inte klara med sina texter ännu, det arbetet får fortsätta nästa vecka. Vi har pratat en del om att en faktatext inte kan vara påhittad eller fantasifull utan att en faktatext handlar om det man vet. vårblommor