Idag har vi i förskoleklassen tränat på logiskt tänkande genom att göra Sudoko med färger.  Regeln var: En färg i varje rad både vågrätt och lodrätt för att lösningen skulle bli rätt. Vi började med 3×3 och gick sedan över till 4×4 och för de som ville utmana sig ännu mer även 5×5. Det var härligt att se vilket engagemang eleverna hade och hur de gemensamt resonerade över vad som var möjligt och inte.