Under några veckor har förskoleklassen undersökt och resonerat om hur talet fem kan grupperas och delas upp. Vi har bland annat byggt 5-staket, delat upp talet 5 på olika sätt och pratat om 5 kamraterna.